Print deze pagina

Valpreventie -en training

Valpreventie -en training

Als ouderen letsel oplopen door een ongeval,komt dat meestal door vallen.

Verschillende partijen in Papendrecht zijn, op initiatief van de GGD, met elkaar aan de slag gegaan om het aantal valincidenten bij ouderen terug te dringen.

Mensen met een verhoogd valrisico kunnen geidentificeerd worden, door ze te screenen op risicofactoren als balansprobleem, krachtprobleem, zichtprobleem of medicijngebruik.

Fysiotherapie De Zorgmolen participeert als intaker/screener en als behandelaar. Mensen kunnen bij ons terecht voor valpreventie en valtraining.